Akar

Morfologi Tumbuhan Paku

Pengertian Tumbuhan Paku Tumbuhan paku merupakan golongan tumbuhan yang telah berkormus (mempunyai akar, batang, dan daun). Tumbuhan paku merupakan kelompok tumbuhan berpembuluh yang paling...
GuruKu
8 min read

Tumbuhan Paku (Pteridophyta)

Pengertian Tumbuhan Paku (Pteridophyta) Tumbuhan paku merupakan golongan tumbuhan yang telah berkormus (mempunyai akar, batang, dan daun). Tumbuhan paku merupakan kelompok tumbuhan berpembuluh yang...
GuruKu
8 min read