apakah alat perkembangbiakan tumbuhan paku

Tumbuhan Paku (Pteridophyta)

Pengertian Tumbuhan Paku (Pteridophyta) Tumbuhan paku merupakan golongan tumbuhan yang telah berkormus (mempunyai akar, batang, dan daun). Tumbuhan paku merupakan kelompok tumbuhan berpembuluh yang...
GuruKu
8 min read