Berdasarkan Ciri Tubuhnya

Morfologi Tumbuhan Paku

Pengertian Tumbuhan Paku Tumbuhan paku merupakan golongan tumbuhan yang telah berkormus (mempunyai akar, batang, dan daun). Tumbuhan paku merupakan kelompok tumbuhan berpembuluh yang paling...
GuruKu
8 min read

Tumbuhan Paku (Pteridophyta)

Pengertian Tumbuhan Paku (Pteridophyta) Tumbuhan paku merupakan golongan tumbuhan yang telah berkormus (mempunyai akar, batang, dan daun). Tumbuhan paku merupakan kelompok tumbuhan berpembuluh yang...
GuruKu
8 min read