ciri ciri hak asasi manusia

Hak Asasi Manusia

Pengertian Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia (HAM) secara tegas di atur dalam Undang Undang No. 39 tahun 1999 pasal 2 tentang asas-asas dasar...
GuruKu
5 min read